Chov kuřat

Prodej vynesených slepic se bude opět konat v červnu 2018. Termín bude upřesněn.

Chov drůbeže:

  • chov nosnic s roční produkcí 30 milionů kusů vajec
  • výkrm brojlerů s roční produkcí 2 000 tun
  •  odchov kuřic s roční produkcí 300 000 kusů