Chov kuřat

Prodej vynesených slepic v Dyníně bude v květnu 2019, další turnus pravděpodobně v říjnu 2019.

Chov drůbeže:

  • chov nosnic s roční produkcí 30 milionů kusů vajec
  • výkrm brojlerů s roční produkcí 2 000 tun
  •  odchov kuřic s roční produkcí 300 000 kusů