Výroba vajec

Ročně vyprodukujeme 30 milionů kusů vajec, všechny v mateřském středisku Dynín, odkud jsou distribovány po celé republice. Z našich vajec vaří například cateringová firma http://stravbyt.cz.

Vejce patří mezi potraviny s nejvyváženějším obsahem nutričně významných látek a zároveň i s vysokou stravitelností (u žloutku až 100 %). Dominantními složkami sušiny vajec jsou proteiny (bílkoviny) a lipidy (tuky).

   

Vejce vzniká ve vaječníku nosnice, v němž se vyvíjí žloutkové folikuly, z nichž se po dozrání uvolňuje žloutek, který je zachycen nálevkou vejcovodu. Během cesty vejcovodem se na něm vytvoří ostatní vrstvy tj. bílek, podskořápečná blána a nakonec skořápka.

Kvalita a celkový průběh je ovlivněn složením krmnou směsi, podmínkami welfare, zdravotním stavem a v neposlední řadě vhodným řízeným prostředím.

 

Naše společnost má veterinární schvalovací značku CZ 454.