Odchov kuřic a výkrm brojlerů Dolní Bukovsko

Provozovna Dolní Bukovsko čítající 6 hal se zabývá odchovem kuřic (113 000 kusů) a výrkmem brojlerů s produkcí 65 000 kusů. Kuřice jsou odchovávány pro vlastní provoz chovu slepic v Dyníně i pro cizí odběratele. V areálu také zkušeně provádíme chov ovcí žírného plemene za účelem spásání těžko přístupných travních ploch.