Výkrm prasat Mazelov

V areálu výkrmny je celkem 11 výrobních hal s ustájovací kapacitou 14 500 kusů prasat. Výkrm zde probíhá od hmotnosti 25 kg do jatečné váhy. Zástav je prováděn z vlastní produkce RCHP Bzí. Ustájení je bezstelivové v kotcích na roštech a plně automatizovaný systém krmení od firmy Schauer.